border


 

Korespodencija


naslov: Korespondencija sa Meteorološkom postajom u Grazu vezana uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

broj slika: 6.

naslov: Pismo iz Strassburga vezano uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 4.

naslov: Pismo iz Edinburgha sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 6.

naslov: Dopisnica iz Taranta u Italiji vezana uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 8.

naslov: Pismo iz Engleske sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 2.

naslov: Pismo iz Catanie vezano uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 5.

naslov: Dopisnica G. Agamennonea sa "Osservatorio geodinamico di Rocca di Papa" iz Rima 21. svibnja 1909.

godina: 1909

broj slika: 2.

naslov: Pismo iz Seismische Station Jena sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 2.

naslov: Pismo iz Universite de Grenoble, Faculte des Sciences de Grenoble sa podacima za Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 2.

naslov: Pisma iz Osservatorio Geodinamico u Firenzi sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 6.

naslov: Pismo profesora Grabowskog vezano uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 1.

naslov: Pismo iz Gottingena vezano uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 10.

naslov: Pismo iz talijanskog grada Pavia sa podacima vezanim uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 1.

naslov: Dopisnica iz Krakowa vezana uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 2.

naslov: Pismo iz Meteorološke postaje u Bergenu

godina: 1909

broj slika: 1.

naslov: Dopisnica iz Heidelberga sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 4.

naslov: Dopisnica iz Cagliarija vezana uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 2.

naslov: Pismo G. Agamennonea sa podacima vezanim uz registraciju i mjerenje seizmografa u Rimu na dan 10.10.1909.

godina: 1909

broj slika: 2.

naslov: Pismo i seizmogram iz Sofije sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 3.

naslov: Pismo iz Osservatorio del Real Collegio Carlo Alberto koje donosi podatke o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 2.

naslov: Pisma Victora Conrada Andriji Mohorovičiću

godina: 1909

broj slika: 4.

naslov: Dopisnica iz Meteorološke postaje u Ateni sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 2.

naslov: Dopisnica iz Postdama sa podacima vezanim uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 4.

naslov: Pisma iz Rima od G. Agamennonea vezana uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 10.

naslov: Dopisnica iz Kremsmunstera u Austriji sadržajem vezana uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 4.

naslov: Dopisnica iz Rima od G. Agamennonea

godina: 1909

broj slika: 4.

naslov: Pismo iz Upsale u Švedskoj sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 7.

naslov: Pismo iz Graza sa podacima vezanim uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 3.

naslov: Pismo iz Trsta koje donosi podatke o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 2.

naslov: Tri dopisnice i dva seizmograma iz Rijeke sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 14.

naslov: Pismo iz Trsta (Maritimes Observatorium) koje donosi seizmološke podatke o potresu od 13.12.1909.

godina: 1909

broj slika: 2.

naslov: Pismo iz Portugala (Coimbra Observatorio) koje govori o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 4.

naslov: Korespodencija sa Sarajevom vezana uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 7.

naslov: Pismo iz Rumunjske koje govori o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 4.

naslov: Pismo iz Pule vezano uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 1.

naslov: Pismo V. Conrada poslano 30.10.1909. i pet seizmograma iz Meteorološke stanice u Beču o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 14.

naslov: Pismo iz Pule sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 1.

naslov: Pismo i seizmogram iz Haynald Observatorium Kalocsa sa podacima za Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 8.

naslov: Dopisnica V. Conrada iz Beča sa seizmološkim podacima za dan 13.12.1909.

godina: 1909

broj slika: 4.

naslov: Dopisnica iz Budimpešte sa podacima za Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 4.

naslov: Dopisnica V. Conrada iz Beča sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 4.

naslov: Pismo iz Pule vezano uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 2.

naslov: Dopisnica iz Engleske sa podacima vezanim uz Pokupski potres i seizmogram za 8. listopad 1909.

godina: 1909

broj slika: 8.

naslov: Dopisnica iz Padove sa podacima o Pokupskom potresu 8.listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 4.

naslov: Podaci o Pokupskom potresu 8. listopada 1909. dobiveni korespondencijom s Münchenom

godina: 1910

broj slika: 24.

naslov: Pismo iz grada Nicolaieffa u Poljskoj

godina: 1910

broj slika: 1.

naslov: Pismo iz Gottingena

godina: 1910

broj slika: 2.

naslov: Pismo iz Stuttgarta koje daje podatke o potresu 8.11.1905.

godina: 1910

broj slika: 4.

naslov: Dopisnica iz Italije sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1910

broj slika: 2.

naslov: Pismo iz Heidelberga

godina: 1910

broj slika: 1.

naslov: Pismo iz Postdama sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1910

broj slika: 4.

naslov: Pismo profesora Weissa poslano 14.1.1910. iz Leipziga

godina: 1910

broj slika: 1.

naslov: Odgovor iz Rima vezan uz potres od 7.6.1910.

godina: 1910

broj slika: 1.

naslov: Pismo iz grada Uccie (Observatoire Royal de Belgique) u kojem se spominju podaci o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1910

broj slika: 2.

naslov: Pismo iz Trsta

godina: 1910

broj slika: 1.

naslov: Dopisnica iz Graza

godina: 1910

broj slika: 4.

naslov: Dopisnica iz Mađarske (Levelezo-Lap) sa seizmološkim podacima za dan 29.siječnja 1910.

godina: 1910

broj slika: 4.

naslov: Pismo švicarskom meteorološkom zavodu vezano uz potres 28.12.1917.

godina: 1918

broj slika: 2.

naslov: Pismo seizmološkom opservatoriju u Trstu vezano uz potres 28.12.1917.

godina: 1918

broj slika: 2.

naslov: Pismo Andrije Mohorovičića upućeno direktoru Dominion Observatory (Otawa, Canada) s izračunima i komentarima

godina: 1921

broj slika: 6.

naslov: Seizmografski zapis iz Dominion Observatory, Otawa, Canada

godina: 1921

broj slika: 2.

naslov: Pismo Andrije Mohorovičića s izračunima upućeno prof. Rosseu iz Strasbourga

godina: 1924

broj slika: 5.

naslov: Pismo Charlesa Mauraina Andriji Mohorovičiću

godina: 1924

broj slika: 2.

naslov: Pismo dr. Bena Gutenberga Andriji Mohorovičiću

godina: 1924

broj slika: 2.

naslov: Dopisnica dr. Bena Gutenberga Andriji Mohorovičiću

godina: 1924

broj slika: 2.

naslov: Pismo upućeno Andriji Mohorovičiću iz seizmološke stanice de Cartuja-Granada 1924.

godina: 1924

broj slika: 4.

naslov: Pismo Andrije Mohorovičića nepoznatom profesoru na francuskom

godina: 1924

broj slika: 2.

naslov: Pismo Andrije Mohorovičića kao odgovor Benu Gutenbergu

godina: 1924

broj slika: 4.

naslov: Pismo Andrije Mohorovičića upućeno direktoru seizmološke stanice de Cartuja-Granada

godina: 1925

broj slika: 2.

naslov: Pismo odgovor Andrije Mohorovičića Benu Gutenbergu iz 1925. g.

godina: 1925

broj slika: 1.

naslov: Pozivnica na proslavu 40-godišnjice mature zagrebačkih realaca

godina: 1932

broj slika: 3.