Detalji

      

Pismo i seizmogram iz Haynald Observatorium Kalocsa sa podacima za Pokupski potres 8. listopada 1909.


Datum: 1909

Opis: Pismo i seizmogram (sa podacima na poleđini) iz Kalocse u Mađarskoj (Haynald Observatorium Kalocsa) sa traženim podacima za Pokupski potres

Jezik: njemački

Kratki sadržaj:

ID: 1701

Datum objave: 2010-07-10 17:16:31