Detalji

      

Dopisnica V. Conrada iz Beča sa seizmološkim podacima za dan 13.12.1909.


Datum: 1909

Opis: Dopisnica V. Conrada iz Beča sa seizmološkim podacima za dan 13.12.1909. (poslao isti dan potresa)

Jezik: njemački

Kratki sadržaj:

ID: 1681

Datum objave: 2010-07-10 16:59:18