border


 

Autorska i srodna prava

Na mrežnom mjestu Digitalna zbirka Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta slijede se principi otvorenog pristupa znanju i informacijama i sav objavljeni materijal predstavlja javno dostupnu znanstvenu i kulturnu baštinu Hrvatske. Za sva pitanja vezana uz autorska prava javite se na adresu ivavrkic@gfz.hr. Sva prava nad svim sadržajima objavljenim u digitaliziranom obliku na mrežnom mjestu Digitalna zbirka Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pridržava Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
Digitalne reprodukcije objavljene na mrežnom mjestu Digitalna zbirka Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta smiju se besplatno koristiti ako se pri tome ne ostvaruje materijalna dobit. Kad se koristi sadržaj koji je preuzet s mrežnog mjesta Digitalna zbirka Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta mora se navesti izvor u obliku "(c) 2010, Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, sva prava pridržana".