Detalji

      

Pismo Charlesa Mauraina Andriji Mohorovičiću


Datum: 1924

Opis: Pismo upućeno Andriji Mohorovičiću od strane Charlesa Mauraina (Institut de Physique du globe Paris) sa podsjetnicom g. Mauraina

Jezik: francuski

Kratki sadržaj:

ID: 1652

Datum objave: 2010-07-09 15:35:59