Detalji

      

Korespodencija sa Sarajevom vezana uz Pokupski potres 8. listopada 1909.


Datum: 1909

Opis: Korespodencija sa Sarajevom (Landesregierung für Bosnien und die Hercegovina) vezana uz Pokupski potres 8. listopada 1909.; dopis od 16.12.1909. i jedan papir sa bilješkama i podacima o Pokupskom potresu ; 2 seizmograma

Jezik: njemački

Kratki sadržaj:

ID: 1667

Datum objave: 2010-07-10 11:48:28