Detalji

      

Pismo iz Edinburgha sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.


Datum: 1909

Opis: Pismo iz Edinburgha (Royal Observatory) koje donosi njihove podatke o Pokupskom potresu (sa seizmogramom)

Jezik: engleski

Kratki sadržaj:

ID: 1698

Datum objave: 2010-07-10 17:15:02