Detalji

      

Pismo iz talijanskog grada Pavia sa podacima vezanim uz Pokupski potres 8. listopada 1909.


Datum: 1909

Opis: Pismo iz talijanskog grada Pavia (Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Pavia) sa podacima vezanim uz Pokupski potres

Jezik: talijanski

Kratki sadržaj:

ID: 1675

Datum objave: 2010-07-10 12:01:15