Detalji

      

Pismo G. Agamennonea sa podacima vezanim uz registraciju i mjerenje seizmografa u Rimu na dan 10.10.1909.


Datum: 1909

Opis: Pismo G. Agamennonea sa podacima vezanim uz registraciju i mjerenje seizmografa u Rimu na dan 10.10.1909.

Jezik: talijanski

Kratki sadržaj:

ID: 1636

Datum objave: 2010-07-08 16:49:04