Detalji

      

Dopisnica iz Mađarske (Levelezo-Lap) sa seizmološkim podacima za dan 29.siječnja 1910.


Datum: 1910

Opis: Dopisnica iz Mađarske (Levelezo-Lap) poslana 4.2.1910., a podaci na njoj se odnose na dan 29.1.1909.

Jezik: talijanski

Kratki sadržaj:

ID: 1702

Datum objave: 2010-07-10 17:17:01