Detalji

      

Pismo iz Upsale u Švedskoj sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.


Datum: 1909

Opis: Pismo iz Upsale u Švedskoj sa podacima o Pokupskom potresu ( sa 2 dugačke trake sa seizmogramima i papirima s proračunima)

Jezik: francuski

Kratki sadržaj:

ID: 1706

Datum objave: 2010-07-10 17:18:54