Detalji

      

Korespondencija sa Meteorološkom postajom u Grazu vezana uz Pokupski potres 8. listopada 1909.


Datum:

Opis: Korespondencija sa Meteorološkom postajom u Grazu vezana uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

Jezik: njemački

Kratki sadržaj:

ID: 1684

Datum objave: 2010-07-10 17:01:02