Detalji

      

Dopisnica V. Conrada iz Beča sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.


Datum: 1909

Opis: Dopisnica V. Conrada iz Beča sa podacima o Pokupskom potresu, poslana 28.12.1909.

Jezik: njemački

Kratki sadržaj:

ID: 1680

Datum objave: 2010-07-10 16:58:31