Detalji

      

Dopisnica iz Heidelberga sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.


Datum: 1909

Opis: Dopisnica iz Heidelberga poslana 12.10.1909. sa podacima o Pokupskom potresu

Jezik: njemački

Kratki sadržaj:

ID: 1689

Datum objave: 2010-07-10 17:09:39