Detalji

      

Dopisnica G. Agamennonea sa "Osservatorio geodinamico di Rocca di Papa" iz Rima 21. svibnja 1909.


Datum: 1909

Opis: Dopisnica G. Agamennonea sa "Osservatorio geodinamico di Rocca di Papa" iz Rima 21. svibnja 1909.

Jezik: talijanski

Kratki sadržaj:

ID: 1738

Datum objave: 2010-09-15 15:56:36