Detalji

      

Pisma Victora Conrada Andriji Mohorovičiću


Datum: 1909

Opis: Pisma Victora Conrada vezana uz Pokupski potres 8. listopada 1909.

Jezik: njemački, talijanski

Kratki sadržaj:

ID: 1635

Datum objave: 2010-07-08 16:46:33