Detalji

      

Pisma iz Osservatorio Geodinamico u Firenzi sa podacima o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.


Datum: 1909

Opis: Pisma sa podacima o Pokupskom potresu iz Osservatorio Geodinamico u Firenzi i list sa proračunima

Jezik: talijanski

Kratki sadržaj:

ID: 1676

Datum objave: 2010-07-10 12:02:18