border


 

Znanstveni i stručni radovi


naslov: Prijevod na engleski rada Andrije Mohorovičića "Djelovanje potresa na zgrade " iz 1909.

broj slika: 66.

naslov: Earthquake of 8 October 1909

broj slika: 55.

naslov: Nekoliko opažanja o vertikalnoj komponenti gibanja oblaka - napisao Andrija Mohorovičić, profesor Nautičke škole u Bakru, preštampano iz XCV. knjige Rada jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti

godina: 1889

broj slika: 15.

naslov: Nekoji rezultati opažanja oblaka na Kralj. nautičkoj školi u Bakru - na temelju opažanja A. Mohorovičića i A.M. Žuvičića sastavio prof. A. Mohorovičić : preštampano iz CIV. knjige Rada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti

godina: 1891

broj slika: 86.

naslov: IX. Program Kraljevske nautičke škole u Bakru koncem školske godine 1890./1891.

godina: 1891

broj slika: 52.

naslov: Dnevna i godišnja perioda oblaka u Bakru - na temelju opažanja A. Mohorovičića i A. M. Žuvičića sastavio A. Mohorovičić : preštampano iz CXI. knjige Rada jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti

godina: 1892

broj slika: 17.

naslov: Der Tornado bei Novska

godina: 1894

broj slika: 19.

naslov: Klima grada Zagreba - preštampano iz CXXXI. knjige Rada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti

godina: 1897

broj slika: 44.

naslov: Vijor kod Čazme - preštampano iz CXXXV. knjige Rada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti

godina: 1898

broj slika: 7.

naslov: Mjera umanjivanja temperature visinom

godina: 1901

broj slika: 8.

naslov: Naputak za motritelje oborina u Hrvatskoj i Slavoniji - sastavila uprava Meteorološkog opservatorija u Zagrebu

godina: 1907

broj slika: 11.

naslov: Godišnje izvješće Zagrebačkog meteorološkog opservatorija za godinu 1907. - Potresi u Hrvatskoj i Slavoniji godine 1907 : Godina VII. Dio IV. : Dvadeset i peto potresno izvješće

godina: 1908

broj slika: 31.

naslov: Godišnje izvješće Zagrebačkog meteorološkog opservatorija za godinu 1906 - Potresi u Hrvatskoj i Slavoniji god. 1906 (Dvadeset i četvrto potresno izvješće) : Godina VI., dio IV.

godina: 1908

broj slika: 103.

naslov: Potres od 8. X. 1909

godina: 1910

broj slika: 62.

naslov: Djelovanje potresa na zgrade : predavanje prof. dr. Andrije Mohorovičića u Hrvatskom društvu inžinira i arhitekata dne 1. ožujka 1909.

godina: 1911

broj slika: 41.

naslov: Razvoj seizmologije posljednjih pedeset godina - preštampano iz 27. sveska Ljetopisa Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti

godina: 1913

broj slika: 16.

naslov: Hodograph der ersten longitudinalen Wellen eines Bebens (emersio undarum primarum) : mit 2 Tabellen

godina: 1914

broj slika: 11.

naslov: Nove faze u slici početka potresa - preštampano iz 208. knjige Rada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti

godina: 1915

broj slika: 21.

naslov: Die Bestimmung des Epizentrums eines Nahbebens

godina: 1916

broj slika: 5.

naslov: Principi konstrukcije sizmografa i prijedlog za konstrukciju nova sizmografa za horizontalne komponente gibanja zemlje

godina: 1917

broj slika: 37.

naslov: Hodographen der longitudinalen und transvensalen Wellen eines Bebens : I. Hodographen - I. Hodografi : Izvješće o raspravama Matematičko-prirodoslovnog razreda

godina: 1923

broj slika: 12.

naslov: Tables de A. Mohorovicic - Union geodesique internationale, Section de seismologie, serie A. Travaux Scientifiques, Fascicule N 3

godina: 1925

broj slika: 31.

naslov: Zur Frage der Wahren Empfindlichkeit eines Seismographen - aus Sonderdruck aus Gerlands Beitrage zur Geophyisk. Bd. XV, Heft 2,1926

godina: 1926

broj slika: 8.