Detalji

      

Die Bestimmung des Epizentrums eines Nahbebens


Datum: 1916

Opis: U radu razvija jedno od njegovih manje prepoznatih dostignuća - elegantnu metodu lociranja epicentra potresa.

Jezik: njemački

Kratki sadržaj:

ID: 1744

Datum objave: 2010-09-15 17:46:04