Detalji

      

Principi konstrukcije sizmografa i prijedlog za konstrukciju nova sizmografa za horizontalne komponente gibanja zemlje


Datum: 1917

Opis: Još jedno od manje prepoznatih dostignuća Andrija Mohorovičića jest metoda za određivanje ukupnog trenja u mehaničkim seizmografima i prijedlog konstrukcije novih seizmografa (koji nažalost nikada nije realiziran).

Jezik: hrvatski

Kratki sadržaj:

ID: 1749

Datum objave: 2010-10-04 16:52:30