Detalji

      

Mjera umanjivanja temperature visinom


Datum: 1901

Opis: U radu donosi zaključke o umanjivanju temperature s visinom i dinamici atmosfere općenito. Rad donosi i pregled tadašnjih istraživanja i spoznaja o temperaturi viših slojeva atmosfrere.

Jezik: hrvatski

Kratki sadržaj:

ID: 1913

Datum objave: 2010-12-10 13:30:08