Detalji

      

Dnevna i godišnja perioda oblaka u Bakru

na temelju opažanja A. Mohorovičića i A. M. Žuvičića sastavio A. Mohorovičić : preštampano iz CXI. knjige Rada jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti


Datum: 1892

Opis: U radu izvodi godišnju periodu pojedinih vrsta oblaka na temelju trogodinjeg opažanja u Bakru.

Jezik: hrvatski

Kratki sadržaj:

ID: 1754

Datum objave: 2010-10-04 17:19:05