border


 

Andrija Mohorovičić

 

Digitalizaciju i objavljivanje zbirke omogućilo je Ministarstvo kulture RH i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, na čemu im iskreno zahvaljujemo.

Zbirka je digitalizirana 2010. godine povodom sto godina od otkrića Mohorovičićeva diskontinuiteta.

Zbirka je pretraživa, a sadrži fotografije, pisma i dokumente vezane za život i rad Andrije Mohorovičića (1857-1936), te njegove znanstvene i stručne radove koji su sačuvani na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

 

ONLINE BIBLIOGRAFIJA KNJIŽNICE "MOHOROVIČIĆ" U FONDU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA