border


 

Fotografije


naslov: Portret Silvije Mohorovičić

broj slika: 1.

naslov: Portret sestre Andrije Mohorovičića

broj slika: 2.

naslov: Portret sina Ivana

broj slika: 2.

naslov: Portret Andrije Mohorovičića 3

godina: nepoznata

broj slika: 2.

naslov: Portret sina Andrije Mohorovičića

godina: nepoznata

broj slika: 2.

naslov: Fotografija Andrije Mohorovičića sa Ivanom Stožirom i Spasom Watzovom

godina: nepoznata

broj slika: 2.

naslov: Portret Silvije Mohorovičić

godina: nepoznata

broj slika: 2.

naslov: Portret sina Stjepana

godina: nepoznata

broj slika: 4.

naslov: Portret sina Frane

godina: nepoznata

broj slika: 3.

naslov: Meteorološka postaja, Ulica u Voloskom, Fotografija topografske karte Zagreba, Fotografija mjerenja geomagnetske deklinacije na Jabuci 1.9.1949.

godina: nepoznata

broj slika: 8.

naslov: Mjerenje vjetra kod Jaske

godina: nepoznata

broj slika: 2.

naslov: Fotografije Mokrovića, Škreba i Maksića

godina: nepoznata

broj slika: 8.

naslov: Fotografije DHMZ-a na Griču

godina: nepoznata

broj slika: 10.

naslov: Kovačnica oca Andrije Mohorovičića u Voloskom

godina: nepoznata

broj slika: 2.

naslov: Vijor kod Čazme

godina: nepoznata

broj slika: 2.

naslov: Portret oca Andrije Mohorovičića

godina: nepoznata

broj slika: 2.

naslov: Portret sina Ivice

godina: nepoznata

broj slika: 2.

naslov: Portret sina Frane

godina: nepoznata

broj slika: 2.

naslov: Portret Andrije Mohorovičića 2

godina: nepoznata

broj slika: 3.

naslov: Supruga Silvija i sin Andrija

godina: nepoznata

broj slika: 2.

naslov: Tornado u Novskoj

godina: 1892

broj slika: 2.

naslov: Supruga Andrije Mohorovičića Silvija sa prijateljicama na barci

godina: 1893

broj slika: 2.

naslov: Andrija Mohorovičić sa suprugom i tri sina

godina: 1893

broj slika: 2.

naslov: Portret Andrije Mohorovičića 4

godina: 1895

broj slika: 2.

naslov: Portret Silvije Mohorovičić

godina: 1902

broj slika: 3.

naslov: Portret Andrija Mohorovičića 5

godina: 1902

broj slika: 2.

naslov: Andrija Mohorovičić u svom uredu 1904. godine

godina: 1904

broj slika: 2.

naslov: Znanstveni skup u Insbrucku

godina: 1905

broj slika: 1.

naslov: Seizmograf Vicentini

godina: 1906

broj slika: 4.

naslov: Andrija Mohorovičić sa sinom Stjepanom Mohorovičićem oko 1930. godine

godina: 1930

broj slika: 1.

naslov: Skupina bivših maturanata na proslavi 40-te obljetnice mature

godina: 1932

broj slika: 1.

naslov: 40. obljetnica mature

godina: 1932

broj slika: 1.

naslov: 40. obljetnica mature

godina: 1932

broj slika: 1.

naslov: Poštanska marka sa likom Andrije Mohorovičića

godina: 1973

broj slika: 2.

naslov: Fotografija spomen skulpture Andriji Mohorovičiću

godina: 1979

broj slika: 2.