border


 

Službena dokumentacija i dopisi


naslov: Odluka o promaknuću Andrije Mohorovičića u VIII. činovnički razred

broj slika: 3.

naslov: Dopis vezan uz put Andrije Mohorovičića u Petrograd

broj slika: 2.

naslov: Kratki životopis Andrije Mohorovičića

godina: nepoznata

broj slika: 2.

naslov: Dokumenti vezani uz dodjelu naslova profesora Andriji Mohorovičiću

godina: 1886

broj slika: 8.

naslov: Dio urudžbenog zapisnika vezan uz Andriju Mohorovičića

godina: 1892

broj slika: 4.

naslov: Dekret o povišici plaće Andriji Mohorovičiću i dopis koji govori o molbi Andrije Mohorovičića za odobrenje drugog petogodišnjeg doplatka

godina: 1892

broj slika: 4.

naslov: Odluka o dodjeli Venia legendi Andriji Mohorovičiću kao privatnom docentu iz meteorologije

godina: 1894

broj slika: 2.

naslov: Pismo dekana Mudroslovnog fakulteta

godina: 1894

broj slika: 2.

naslov: Prijedlog da se Andriji Mohorovičiću dodijeli Venia Legendi

godina: 1894

broj slika: 1.

naslov: Molba u kojoj se traži treći petogodišnji doplatak za Andriju Mohorovičića

godina: 1897

broj slika: 4.

naslov: Naredba o ispitnom redu za slušanje šumarstva na Mudroslovnom fakultetu

godina: 1898

broj slika: 5.

naslov: Pismo Andrije Mohorovičića Kotarskoj oblasti vezano uz umnožavanje Naputka za bilježenje vremena

godina: 1899

broj slika: 1.

naslov: Odobrenje molbe Andrije Mohorovičića za nabavu psihrometra po Assmannu

godina: 1900

broj slika: 2.

naslov: Račun Meteorologijskog observatorija u Zagrebu

godina: 1900

broj slika: 1.

naslov: Dopis o nagradi Andriji Mohorovičiću za predavanje o meteorologiji i klimatologiji na Šumarskoj akademiji

godina: 1900

broj slika: 1.

naslov: Račun sa troškovima Meteorološkog opservatorija i molba Vladi da se troškovi plate

godina: 1900

broj slika: 1.

naslov: Odluka o postavljanju Andrije Mohorovičića za učitelja na Kraljevskoj šumarskoj akademiji

godina: 1900

broj slika: 3.

naslov: Dopis dekanatu Mudroslovnog fakulteta vezan uz nagradu Andriji Mohorovičiću za predavanje u ljetnom semestru na Šumarskom fakultetu

godina: 1900

broj slika: 1.

naslov: Molba da se Andriji Mohorovičiću dozvoli da drži predavanja na Šumarskoj akademiji

godina: 1900

broj slika: 2.

naslov: Putni račun Andrije Mohorovičića za put u Netretić

godina: 1900

broj slika: 2.

naslov: Potvrda dekanata Mudroslovnog fakulteta o predavanju Andrije Mohorovičića na Kraljevskoj šumarskoj akademiji

godina: 1900

broj slika: 2.

naslov: Molba sa troškovima da se odobri kupovina fotoaparata za slikanje oblaka

godina: 1900

broj slika: 4.

naslov: Zahtjev za novčanu nagradu Andriji Mohorovičiću

godina: 1900

broj slika: 3.

naslov: Odluka o isplati naknada Andriji Mohorovičiću za predavanje

godina: 1900

broj slika: 2.

naslov: Prijedlog da se Andrija Mohorovičić imenuje za učitelja meteorologije i klimatologije na Šumarskoj akademiji

godina: 1900

broj slika: 2.

naslov: Pismo Andrije Mohorovičića u kojem moli sredstva od Vlade za nabavu psihrometra po Assmannu

godina: 1900

broj slika: 2.

naslov: Dopis Kraljevskoj zemaljskoj blagajni sa zahtjevom za isplatom iznosa za putovanja Andriji Mohorovičiću

godina: 1901

broj slika: 2.

naslov: Molba Andrije Mohorovičića za odobrenje službenog puta u Ljubljanu

godina: 1902

broj slika: 2.

naslov: Dopis, molba i dokument u kojima Andrija Mohorovičić traži Kraljevsku vladu četvrti petogodišnji doplatak

godina: 1902

broj slika: 6.

naslov: Dopis o prilogu u kojem Uprava meteorološkog opservatorija šalje Visokoj kraljevskoj zemaljskoj vladi putni račun Andrije Mohorovičića za put u Ljubljanu

godina: 1902

broj slika: 2.

naslov: Molba Andrije Mohorovičića Zemaljskoj Vladi da ga se riješi predavanja na srednjoj školi

godina: 1903

broj slika: 3.

naslov: Dokumenti o postupku istrage protiv Andrije Mohorovičića a vezano uz eksploziju baruta 2.11.1903.

godina: 1903

broj slika: 8.

naslov: Zahtjev o provedbi disciplinarne istrage protiv Andrije Mohorovičića zbog eksplozije baruta u Meteorološkom observatoriju u 2. mjesecu 1903.

godina: 1903

broj slika: 2.

naslov: Dopis u kojem se spominje putovanje Andrije Mohorovičića u Karlovac

godina: 1903

broj slika: 2.

naslov: Zahtjev za financiranje Meteorološkog zavoda

godina: 1903

broj slika: 6.

naslov: Molba Andrije Mohorovičića za dodjelu sredstava za putovanje u Beč

godina: 1904

broj slika: 5.

naslov: Molba da s Andriju Mohorovičića stalno riješi dužnosti predavanja na srednjoj školi

godina: 1904

broj slika: 2.

naslov: Dopis o nastavku angažiranja Andrije Mohorovičića za predavanja na Kraljevskoj realnoj gimnaziji i Trgovačkoj školi

godina: 1905

broj slika: 2.

naslov: Dopis o odlasku Andrije Mohorovičića u Innsbruck na Konferenciju ravnatelja meteoroloških zavoda

godina: 1905

broj slika: 2.

naslov: Molba za izdavanje dozvole za putovanje Andrije Mohorovičića u Peštu

godina: 1905

broj slika: 2.

naslov: Dopis o povratku Andrije Mohorovičića iz Innsbrucka sa konferencije ravnatelja meteoroloških zavoda

godina: 1905

broj slika: 2.

naslov: Dopis o putu Andrije Mohorovičića u Budimpeštu

godina: 1905

broj slika: 4.

naslov: Izvješće o službenom putu Andrije Mohorovičića u Budimpeštu

godina: 1905

broj slika: 3.

naslov: Molba da se Andrija Mohorovičić riješi dužnosti predavanja na srednjoj školi na određeno vrijeme

godina: 1905

broj slika: 2.

naslov: Dopis Vladi da će Andrija Mohorovičić biti na putu u Budimpešti od 17. do 21. travnja 1905.

godina: 1905

broj slika: 2.

naslov: Prijedlog da se Andrija Mohorovičić imenuje za učitelja meteorologije i klimatologije na Šumarskoj akademiji

godina: 1905

broj slika: 3.

naslov: Prisega Andrije Mohorovičića od 9.4.1905.

godina: 1905

broj slika: 3.

naslov: Dopis o imenovanju Andrije Mohorovičića kao prvog učitelja srednjih škola sa naslovom profesora

godina: 1905

broj slika: 2.

naslov: Dopis o rješavanju dužnosti predavanja Andrije Mohorovičića na srednjoj školi na određeno vrijeme

godina: 1905

broj slika: 3.

naslov: Dopis Visokoj kraljevskoj zemaljskoj vladi sa Prilogom sa podacima o razvitku Geofizičkog zavoda u posljednjih 5 godina

godina: 1905

broj slika: 2.

naslov: Dopis o riješavanju Andrije Mohorovičića dužnosti predavanja

godina: 1906

broj slika: 2.

naslov: Molba Visokoj kraljevskoj zemaljskoj vladi za predujam za Andriju Mohorovičića

godina: 1906

broj slika: 2.

naslov: Molba Andrije Mohorovičića da mu Vlada odobri predujam na plaću i Odobrenje

godina: 1906

broj slika: 6.

naslov: Dopis Vlade upravi Metorološkog opservatorija da se dozvoljava službeno putovanje Andrije Mohorovičića u Lepoglavu i Petrinju

godina: 1906

broj slika: 2.

naslov: Dopis o putnim troškovima Andrije Mohorovičića za putovanje u Čučerje i Kašinu

godina: 1906

broj slika: 2.

naslov: Nalog da se Andriji Mohorovičiću ispati predujam na plaću

godina: 1906

broj slika: 2.

naslov: Odluka kojom se Andriji Mohorovičiuć ponovo dodjeljuje veniam legendi

godina: 1906

broj slika: 2.

naslov: Dopis o oštećenjima na kućama uslijed potresa koje je zabilježio Kišpetić

godina: 1906

broj slika: 2.

naslov: Molba da se Andrija Mohorovičić riješi dužnosti predavanja na višoj srednjoj školi

godina: 1906

broj slika: 3.

naslov: Molba za produljenje dozvole za predavanje - venia legendi - Andriji Mohorovičiću

godina: 1906

broj slika: 3.

naslov: Molba da Andrija Mohorovičić nastavi držati predavanja u srednjoj školi

godina: 1906

broj slika: 2.

naslov: Zahtjev da se Andriji Mohorovičiću isplate troškovi putovanja (dnevnice) u Petrinju i Lepoglavu

godina: 1907

broj slika: 3.

naslov: Prisega Andrije Mohorovičića od 29. kolovoza 1907.

godina: 1907

broj slika: 3.

naslov: Dopis o imenovanju Andrije Mohorovičića u profesora u VII. činovničkom razredu

godina: 1907

broj slika: 2.

naslov: Dopis o prisegi Andrije Mohorovičića

godina: 1907

broj slika: 1.

naslov: Dopis o doznakama plaće Andriji Mohorovičiću nakon promaknuća u VII. činovnički razred

godina: 1907

broj slika: 2.

naslov: Potvrda gradskog načelnika (gradonačelnika) o korektnosti ponašanja Andrije Mohorovičića

godina: 1907

broj slika: 1.

naslov: Dopis u kojem se odbija zahtjev Andrije Mohorovičića za put u Bjelovar

godina: 1907

broj slika: 3.

naslov: Pismo Andrije Mohorovičića u kojem zahtjeva od Vlade da se nabave novi seizmografi

godina: 1907

broj slika: 4.

naslov: Upit zagrebačkom gradonačelniku o vladanju Andrije Mohorovičića

godina: 1907

broj slika: 2.

naslov: Dopis o nabavi novih seizmografa i Mohorovičićeva razmatranja o seizmografima

godina: 1907

broj slika: 4.

naslov: Dekret o promaknuću Andrije Mohorovičića u viši platni razred

godina: 1909

broj slika: 2.

naslov: Dopis o putovanju Andrije Mohorovičića u Petrinju da bi izvidio štete od Pokupskog potresa 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 2.

naslov: Molba da se Andrija Mohorovičić stalno oslobodi dužnosti predavanja na Kraljevskoj realnoj gimnaziji

godina: 1909

broj slika: 3.

naslov: Dopis u kojem Andrija Mohorovičić traži nekoliko opservatorija u Italiji podatke o Pokupskom potresu 8. listopada 1909.

godina: 1909

broj slika: 4.

naslov: Odluka o dodjeli naslova izvanrednog sveučilišnog profesora Andriji Mohorovičiću

godina: 1910

broj slika: 4.

naslov: Dopis Bana kraljevine o molbi Andrije Mohorovičića za promaknuće u viši činovnički razred

godina: 1912

broj slika: 1.

naslov: Dopis o obračunavanju plaća

godina: 1912

broj slika: 1.

naslov: Dopis o molbi za odobravanje putnog troška Andriji Mohorovičiću za putovanje u Petrograd

godina: 1914

broj slika: 2.

naslov: Dopis o dodjeli sredstava Andriji Mohorovičiću za glavnu skupštinu Internacionalne seizmološke asocijacije u Petrogradu

godina: 1914

broj slika: 2.

naslov: Poništenje odluke kojom je Andriji Mohorovičiću dodijeljen 16-dnevni dopust i 500 kruna

godina: 1914

broj slika: 2.

naslov: Dopis o dopustu Andriji Mohorovičiću da prisustvuje glavnoj skupštini Internacionalne seizmološke asocijacije u Petrogradu

godina: 1914

broj slika: 2.

naslov: Dopis vezan uz odlazak Andrije Mohorovičića na glavnu skupštinu Internacionalne seizmološke asocijacije u Petrogradu

godina: 1914

broj slika: 2.

naslov: Dopis o dohotku Stjepana Mohorovičića

godina: 1916

broj slika: 2.

naslov: Dopis o dohotku Stjepana Mohorovičića

godina: 1916

broj slika: 2.

naslov: Dopis ravnateljstvu Realne gimnazije u Bjelovaru

godina: 1917

broj slika: 2.

naslov: Pisma Geofizičkog zavoda Visokoj zemaljskoj vladi

godina: 1918

broj slika: 6.

naslov: Pismo Visokoj kraljevskoj vladi na temu povećanja plaća motriteljima

godina: 1918

broj slika: 4.

naslov: Zahtjev Andriji Mohorovičiću da podnese opis službe radi umirovljenja

godina: 1919

broj slika: 2.

naslov: Odluka o umirovljenju Andrije Mohorovičića

godina: 1919

broj slika: 1.

naslov: Dopis o Opisu službe Andrije Mohorovičića

godina: 1920

broj slika: 2.

naslov: Poziv da se Andriji Mohorovičiću uruči dekret o privremenom službovanju

godina: 1920

broj slika: 2.

naslov: Iskaz o plaći Andrije Mohorovičića

godina: 1920

broj slika: 5.

naslov: Osmrtnica Andrije Mohorovičića

godina: 1936

broj slika: 2.

naslov: Zahvala Stjepana Mohorovičića za komemoraciju Andriji Mohorovičiću

godina: 1936

broj slika: 2.

naslov: Pismo Geofizičkog zavoda obitelji Andrije Mohorovičića o organizaciji komemoracije

godina: 1936

broj slika: 2.

naslov: Obavijest o smrti Andrije Mohorovičića i dokument o održanom sprovodu i komemoraciji

godina: 1936

broj slika: 4.

naslov: Pismo sućuti zbog smrti Andrije Mohorovičića

godina: 1937

broj slika: 1.

naslov: Izraz sućuti direktora Apia Observatorya iz Zapadne Samoe zbog smrti Andrije Mohorovičića

godina: 1937

broj slika: 1.