border
 
Digitalna zbirka Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Digitalna zbirka Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta osnovana je 2010. godine kako bi djelovala kao jedinstveni digitalni repozitorij.

Osnivanje zbirke potaknula je Geofizička knjižnica, a financijsku potporu za digitalizaciju i objavljivanje zbirke dalo je Ministarstvo kulture RH i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Digitalna zbirka trenutno uključuje digitaliziranu baštinu Andrije Mohorovičića.