Detalji

      

Članak iz novina Leibacher Zeitung (iz 1.2.1910.) sa nekim seizmičkim aktivnostima (tablica) za Leibach (Ljubljana), Pulu, Sarajevo


Datum: 1910

Opis: Članak je na gotici.

Jezik: njemački

Kratki sadržaj:

ID: 1907

Datum objave: 2010-12-10 13:28:17